info

Wyniki egzaminów

Plan zajęć KKZ – R.16

12 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu edukacji prawnej. Młodzież miała okazję zapoznać się z pracą kuratorów:pani Agnieszki Olejnik i pana Marka Krzyślaka. Podczas wykładu poruszane zostały ważne kwestie związane z ustawą o demoralizacji młodzieży i postępowaniem w takich sytuacjach.Istotnym zagadnieniem było rozgraniczenie kar i środków naprawczych, takich jak; zajęcia w ośrodku kuratorskim,pobyt w osrodku wychowawczym , placówkach leczniczych i ośrodku poprawczym.Pomimo upału uczniowie zachowali zimną krew i aktywnie zadawali pytania dotyczące obowiazku szkolnego, wandalizmu,jazdy po spożyciu alkoholu itp.

Oprac.K. Nowak-Płonka

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony