ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

SZKOŁA

To miejsce, gdzie znajdują się informacje o szkole w tym: staut, kadra dokumenty szkolne i inne.

RODZICE

Drodzy rodzice to specjalnie dla was dedykowane miejsce gdzie są mn.

UCZNIOWIE

Witaj uczniu tu znajdziesz wszystko czego możesz szukać na stronie.

Edukacja prawna

12 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu edukacji prawnej. Młodzież miała okazję zapoznać się z pracą kuratorów:pani Agnieszki Olejnik i pana Marka Krzyślaka. Podczas wykładu poruszane zostały ważne kwestie związane z ustawą o demoralizacji młodzieży i postępowaniem w takich sytuacjach.Istotnym zagadnieniem było rozgraniczenie kar i środków naprawczych, takich jak; zajęcia w ośrodku kuratorskim,pobyt w osrodku wychowawczym , placówkach leczniczych i ośrodku poprawczym.Pomimo upału uczniowie zachowali zimną krew i aktywnie zadawali pytania dotyczące obowiazku szkolnego, wandalizmu,jazdy po spożyciu alkoholu itp.

Oprac.K. Nowak-Płonka