ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

SZKOŁA

To miejsce, gdzie znajdują się informacje o szkole w tym: staut, kadra dokumenty szkolne i inne.

RODZICE

Drodzy rodzice to specjalnie dla was dedykowane miejsce gdzie są mn.

UCZNIOWIE

Witaj uczniu tu znajdziesz wszystko czego możesz szukać na stronie.

Stypendium edukacyjne (motywacyjne) w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (UCHWAŁA NR XXXVIII/427/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 20 czerwca 2013 ROKU) do dnia 30 września w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna za pośrednictwem dyrektora szkoły można składać wnioski na stypendia edukacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół (kończących się maturą) prowadzonych przez Miasto Leszno.

Więcej informacji znajdziesz na:

https://www.leszno.pl/Stypendium_edukacyjny.html

Wnioski (oświadczenia do wniosków) należy składać do dnia 25 września (środa) 2019 r. w sekretariacie szkoły (bud. F)