info

Wyniki egzaminów

Plan zajęć KKZ – R.16

Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (UCHWAŁA NR XXXVIII/427/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 20 czerwca 2013 ROKU) do dnia 30 września w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna za pośrednictwem dyrektora szkoły można składać wnioski na stypendia edukacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół (kończących się maturą) prowadzonych przez Miasto Leszno.

Więcej informacji znajdziesz na:

https://www.leszno.pl/Stypendium_edukacyjny.html

Wnioski (oświadczenia do wniosków) należy składać do dnia 25 września (środa) 2019 r. w sekretariacie szkoły (bud. F)

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony