ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

Prezentacja kierunków

Prezentacja kierunkó
 
Film promocyjny

Film promocyjny

Zmiany w organizacji Jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły  

Warsztaty profilaktyczne i rozwojowe dla młodzieży

W  ramach realizacji programów wspierania młodzieży i zapobiegania zagrożeniom oferujemy przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno-interwencyjnych oraz rozwojowych dla młodzieży z grup ryzyka:

Treningi rozwojowe dla młodzieży

W grupie 10 osób w wieku powyżej 15 lat prowadzimy warsztaty podnoszące kompetencje społeczne o tematyce (do wyboru):

1. Trening umiejętności komunikacyjnych
2. Trening rozwiązywania konfliktów
3. Trening radzenia sobie z agresją i złością
4. Trening radzenia sobie ze stresem i lękiem
5. Trening radzenia sobie z nadużywaniem e-urządzeń
6. Trening asertywności
7. Trening autorozwoju - praca nad samooceną, budowanie poczucia własnej wartości.
8. Trening kompetencji zawodowych

Warsztaty mogą odbyć się na terenie szkoły w grupie około 10 osób. Warsztaty obejmują 6 godzin lekcyjnych (wg harmonogramu zaproponowanego przez szkołę, np. 2 + 2 + 2 lub 3 + 3).

Warsztaty profilaktyczno-interwencyjne dla młodzieży

W grupie 12 osób w wieku 13 do 19 lat prowadzimy warsztaty profilaktyczne FreD. Warsztaty skierowane są do młodzieży, która ma za sobą pierwszy kontakt z używkami, jak alkohol, marihuana, dopalacze. Warsztaty nie są skierowane do osób z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych oraz osób, które nie eksperymentowały jeszcze z używkami.
Warsztaty mogą odbyć się na terenie szkoły w grupie około 12 osób. Warsztaty obejmują 6 godzin lekcyjnych (wg harmonogramu zaproponowanego przez szkołę, np. 2 + 2 + 2 lub 3 + 3)

Zajęcia prowadzimy w terminie 1.10 – 20.12.2019r. Zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia prowadzone są przez psychologów z Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie, przy ul. Średniej 11. Zgłoszenia tel. 695933132.
Działania współfinansowane są przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii będące w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia a realizowane przez Fundację strefaPL Leszno.