ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

100 lecie ZSR-B

Zmiany w organizacji Jubileuszu 100-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych

Szanowni Absolwenci

W imieniu organizatorów informuję, że planowane na dzień  26 września 2020 r. obchody Jubileuszu zostaną ograniczone  do okolicznościowej akademii z udziałem uczniów, nauczycieli szkoły oraz zaproszonych gości.

Niestety w tym dniu nie odbędzie się Zjazd Absolwentów.

Ze względu na zagrożenie  i ograniczenia związane z wirusem SARS  CoV-2  zostaje on wstępnie  przeniesiony na kwiecień 2021 rok.

Zachęcamy jednak do udziału, we wrześniu, w cyklu  wydarzeń oraz inicjatyw w formie wirtualnej, w skład których wejdą między innymi:

-         okolicznościowe przemowy Dyrekcji w formie klipu multimedialnego;

-         okolicznościowe przemowy nauczycieli w formie klipu multimedialnego;

-          wirtualne lekcje historii na temat dziejów Szkoły;

-         wirtualny spacer po Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych;

-         wirtualny spacer po Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Grzybowie;

-         kampania promująca Monografię Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie;

-         prezentacja multimedialna: Sport w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych;

-         wirtualna Księga Pamiątkowa;

-         zbiory Szkolnej Izby Pamięci:  cykl tematyczny klipów multimedialnych;

-         galeria 100-lecia istnienia szkoły.

Szczegółowe informacje o dalszych działaniach związanych z organizacją Jubileuszu 100-lecia będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej szkoły:  www.zsrb.leszno.pl, w medium społecznościowym – Facebook:  https://www.facebook.com/zsrbleszno/ oraz kanale tematycznym  
w serwisie YouTube:  ZSR-B w Lesznie.

Mamy nadzieję, że mimo zmiany terminu Zjazdu Absolwentów spotkamy się jednocząc kilka pokoleń absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz  przedstawicieli firm i organizacji wspierających od lat Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. „Synów Pułku”  w Lesznie.

Kamilla Sprengel

Dyrektor

Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych

w Lesznie

O nas w leszczyńskich mediach...

Leszczyński „Rolnik” świętuje w tym roku piękny jubileusz. Szkoła istnieje od 100 lat, wykształciła tysiące absolwentów.
Jest okazja do wspomnień, refleksji i dumy. Popularny „Rolnik”, który obecnie nosi nazwę Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie im. Synów Pułku, we wrześniu tego roku obchodzić będzie 100-lecie istnienia. Przygotowywana od miesięcy wielka uroczystość i zjazd absolwentów, ze względu na pandemię koronawirusa, prawdopodobnie nie odbędą się. Nie oznacza to jednak, że wspaniały jubileusz szkoły przejdzie bez echa.
- Sytuacja jest szczególna i musimy zmienić plany – przyznaje Kamilla Sprengel, dyrektorka ZSR-B w Lesznie. - Jubileusz, z którego jesteśmy bardzo dumni, na pewno będziemy obchodzić, choćby symbolicznie i wirtualnie, ale wielkie świętowanie przełożymy na inny termin.
Dyrektorka zaznacza, że placówka – przed wiekiem nosząca nazwę Szkoła Rolnicza w Lesznie Wlkp. - została powołana do życia w 1920 roku przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, a pierwsi absolwenci opuścili jej mury dwa lata później. To dobry powód, aby jubileusz zorganizować właśnie w 2022 roku, zwłaszcza że to ważna data w historii tej placówki z jeszcze jednego powodu. Sto lat wcześniej, w 1922 roku, powstała bowiem Państwowa Szkoła Budownictwa w Lesznie, której tradycje kontynuowane są obecnie właśnie w „Rolniku”.
Przez sto lat swojego istnienia placówka działała zawsze w tym samym miejscu, choć nosiła różne nazwy i prowadziła różne typy szkół, w tym gimnazjum. Dała wykształcenie i praktyczne umiejętności tysiącom młodych ludzi. Przetrwała różne ustroje i reformy szkolnictwa, pozostając wciąż ważnym punktem nie tylko na mapie edukacyjnej miasta, ale całego naszego regionu. Najlepszym dowodem jest fakt, że przy szkole działa wciąż internat dla uczniów.

SR1SR2SR3SR4

Czytaj więcej: O nas w leszczyńskich mediach...

„100 litrów krwi na 100-lecie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych” - Akcja Honorowego Krwiodawstwa 23.01.2020 rok

Dzień 23 stycznia 2020 rok to wyjątkowy czas dla naszej szkolnej społeczności, już po raz 17 w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie odbyła się zbiórka krwi, w której aktywnie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji szkoły.
Tegoroczna zbiórka krwi została przeprowadzona w ramach akcji „100 litrów krwi na 100-lecie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych”. W ramach naszej inicjatywy zaplanowaliśmy cztery akcje (październik 2019, styczeń 2020, kwiecień 2020 oraz wrzesień 2020 postaramy się zebrać 100 litrów krwi dla uczczenia 100-lecia istnienia szkoły. Już dziś zapraszamy wszystkich przyjaciół oraz sympatyków leszczyńskiego „Rolnika” do wspólnego świętowania naszych pierwszych, setnych urodzin w dniu 26 września 2020 r.
Już od 9 rano uczestnicy stawili się w sali gimnastycznej, oczekiwało na nich pięć specjalnie rozstawionych stanowisk oraz pogodna atmosfera personelu medycznego.
Zarejestrowano 43 osoby, z czego krew oddało 39 uczniów, nauczycieli pracowników administracji. Zebrano 17,5 litrów krwi. Jako szkoła zachęcamy także do zostania świadomym dawcą szpiku, a pomagają w tym regularne spotkania z Drużyną Szpiku. Dziś do rejestru dawców szpiku zarejestrowano 1 osobę. Kolejną akcje Zespół Szkół Rolniczo -Budowlanych planuje w 28 kwietnia 2020 roku.
Przed Nami jeszcze dwa spotkania w gronie honorowych dawców krwi do tej pory zebraliśmy 41 litrów krwi, jesteśmy już na półmetku! Zjednoczmy się w realizacji szczytnego celu już 28 kwietnia 2020 roku!

Wszystkim oddającym serdecznie DZIĘKUJEMY!!!
Spotkajmy się na obchodach 100-lecia naszej Szkoły!

Organizatorem akcji był Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie

krew2001krew2002

krew2003krew2004krew2005krew2007

"Ku pamięci....Izba pamięci Zespołu Szkół-Rolniczo-Budowlanych - uczczenie 100 - lecia istnienia szkoły"

,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” - Józef Piłsudski
Z końcem roku nasza szkoła przystąpiła do projektu w ramach inicjatywy lokalnej. Myślą przewodnią dla naszych działań był wspomniany wyżej szacunek do przeszłości i historii. 4.12.2019 roku podpisano umowę na realizację zadania wartości 14 740 zł. Wkład finansowy Miasta Leszna wynosił 10 000 zł, Stowarzyszenia Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej 1 500zł, a prace społeczne w formie wolontariatu wykonane przez nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów wycenia się na równowartość  3 240 zł .
Celem zadania jest upamiętnienie patrona szkoły, pokazanie jej dorobku, na który składa się praca i historia wielu pokoleń. Ważnym aspektem jest także integracja społeczności lokalnej, podtrzymanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, historycznej i kulturowej.
Założeniem naszego przedsięwzięcia jest przygotowanie wystawy upamiętniającej 100-lecie szkoły, które wpisuje się w 100-lecie powrotu Leszna do Macierzy. Podjęte działania przyczyniają się także do kształtowania poczucia wspólnej odpowiedzialności mieszkańców za pielęgnowanie historii, tradycji, kultury miasta i regionu oraz dbałości o pamiątki i artefakty .Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów zadbaliśmy o poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty dla mieszkańców w obszarze historii, tradycji, kultury Leszna i regionu.
Zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej: "Ku pamięci....Izba pamięci Zespołu Szkół-Rolniczo-Budowlanych - uczczenie 100 - lecia istnienia szkoły". Zostało zrealizowane we współpracy z Urzędem Miasta Leszna oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej.

koordynator zadania: Jarosław Płonka

izbpam2001Izba1901Izba1902Izba1903izbpam2002izbpam2004izbpam2005

Sto drzew na stulecie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie

Jedną z inicjatyw szkolnej społeczności promujących 100 lat istnienia Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie było nawiązanie współpracy z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Karczma Borowa. Uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z leśniczym Romanem Fischerem na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa posadzili 100 sadzonek brzozy upamiętniając w ten sposób każdy rok istnienia leszczyńskiego „Rolnika”. Lasy i drzewa są niezwykłym symbolem, który trwa przez pokolenia łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Oprac. Szkolne Koło Wolontariatu

stusz1901stusz1902stusz1903stusz1904