ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

SZKOŁA

To miejsce, gdzie znajdują się informacje o szkole w tym: staut, kadra dokumenty szkolne i inne.

RODZICE

Drodzy rodzice to specjalnie dla was dedykowane miejsce gdzie są mn.

UCZNIOWIE

Witaj uczniu tu znajdziesz wszystko czego możesz szukać na stronie.

Opieka zdrowotna nad uczniami

tabliczka gabinet pielegniarki

(parter w budynku A)

wtorek 8:00 – 12:00

środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

 gabinetstomatologiczny

Opiekę stomatologiczną zapewniają:

 - Ventriculus - ul. Słowiańska 41

- Hanna Ciesielska - SP 7 Aleje Jana Pawła II 10

- Anna Hrapek - Szeflińska - ul. Rejtana 73 a

- Jolanta Tomaszewska - SP 13 ul. Tadeusza Rejtana 1

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz.1078) i opinią zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16 września 2019 roku.

1. Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo wyrażenia sprzeciwu do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez pielęgniarkę środowiskowa nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną. Sprzeciw musi być złożony pisemnie do świadczeniodawcy - czyli pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

zakres profilaktyki obejmuje prawo do sprzeciwu, to:

- wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych odpowiednio do wieku/ etapu edukacji

klasy I

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI - Body Mass Index);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;

3) ostrości wzroku;

4) ciśnienia tętniczego krwi.

Ostatnia klas szkoły do ukończenia 19 roku życia

 Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI - Body Mass Index);

2) ostrości wzroku;

3) ciśnienia tętniczego krwi.

 

- kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów przesiewowych;

- czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

- edukacja indywidualna w zakresie jamy ustnej;

- prowadzenie profilaktyki fluorowej.

2. W przypadku uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub pełnoletniego ucznia przed objęciem ucznia opieką. Zakres tej opieki to - sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na zlecenia lekarza i w porozumieniu z lekarzem POZ, na liście którego znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonywania u ucznia w trakcie pobytu w szkole. Na ten zakres wymagana jest zgoda rodziców lub pełnoletniego ucznia.

3. Również zgoda rodziców lub pełnoletnich uczniów wymagana jest na opiekę stomatologiczną, wyrażoną pisemnie po uzyskaniu informacji i przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego - stomatologicznego.

wersja do druku

 

Materiały / poradniki:

Dziecko z cukrzycą

Dziecko z padaczką

Program profilaktyki czerniaka

- konspekt lekcji

- materiały pomocnicze

- plakat

- ulotka