ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

Opieka zdrowotna nad uczniami

tabliczka gabinet pielegniarki

(parter w budynku A)

wtorek 8:00 – 12:00

środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

 gabinetstomatologiczny

Opiekę stomatologiczną zapewniają:

 - Ventriculus - ul. Słowiańska 41

- Hanna Ciesielska - SP 7 Aleje Jana Pawła II 10

- Anna Hrapek - Szeflińska - ul. Rejtana 73 a

- Jolanta Tomaszewska - SP 13 ul. Tadeusza Rejtana 1

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz.1078) i opinią zespołu konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie uzyskiwania zgody przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną, na udzielanie świadczeń w środowisku nauczania i wychowania z dnia 16 września 2019 roku.

1. Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo wyrażenia sprzeciwu do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez pielęgniarkę środowiskowa nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną. Sprzeciw musi być złożony pisemnie do świadczeniodawcy - czyli pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

zakres profilaktyki obejmuje prawo do sprzeciwu, to:

- wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych odpowiednio do wieku/ etapu edukacji

klasy I

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI - Body Mass Index);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;

3) ostrości wzroku;

4) ciśnienia tętniczego krwi.

Ostatnia klas szkoły do ukończenia 19 roku życia

 Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (BMI - Body Mass Index);

2) ostrości wzroku;

3) ciśnienia tętniczego krwi.

 

- kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów przesiewowych;

- czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

- edukacja indywidualna w zakresie jamy ustnej;

- prowadzenie profilaktyki fluorowej.

2. W przypadku uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub pełnoletniego ucznia przed objęciem ucznia opieką. Zakres tej opieki to - sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na zlecenia lekarza i w porozumieniu z lekarzem POZ, na liście którego znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonywania u ucznia w trakcie pobytu w szkole. Na ten zakres wymagana jest zgoda rodziców lub pełnoletniego ucznia.

3. Również zgoda rodziców lub pełnoletnich uczniów wymagana jest na opiekę stomatologiczną, wyrażoną pisemnie po uzyskaniu informacji i przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego - stomatologicznego.

wersja do druku

 

Materiały / poradniki:

Dziecko z cukrzycą

Dziecko z padaczką

Program profilaktyki czerniaka

- konspekt lekcji

- materiały pomocnicze

- plakat

- ulotka