ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

SZKOŁA

To miejsce, gdzie znajdują się informacje o szkole w tym: staut, kadra dokumenty szkolne i inne.

RODZICE

Drodzy rodzice to specjalnie dla was dedykowane miejsce gdzie są mn.

UCZNIOWIE

Witaj uczniu tu znajdziesz wszystko czego możesz szukać na stronie.

Stypendia edukacyjne

Wnioski ( dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły (bud. F) należy składać do dnia 28 września 2015 r. w sekretariacie szkoły (bud. F)