srebrne technikum 2019 

       Godło Polski

      herb Leszna

  logo stowarzyszenia

 

moodlelogo

     
   

Wyniki ankiety dotyczącej planów szkolno - zawodowych uczniów kończących naukę w Zespole Szkół Rolniczo - Budowlanych w Lesznie

    Grypa czy przeziębienie
     
    Cyberprzemoc
    W sieci cyberprzemocy - Informator - Urząd Miasta Leszna
    Cyberprzemoc - porady prewencyjne - Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
    Cyfrowobezpieczni.pl
    Wolontariat
   

Poradnik wolontariatu szkolnego

    Wolontariat szkolny. Poradnik dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców
     
   

Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

   

Europejski tydzień testowania

   

Podstawowe informacje epidemiologiczne HIV

   

Szkoły Kampania Mam czas rozmawiać

     
   

Profilaktyka palenia tytoniu w tym palenia papierosów elektronicznych

     
    Znamię! Znam je? - Kampania edukacyjno-informacyjna
    Plakat
     Ulotka
    Materiały pomocnicze
     Zdjęcia
    Konspekt zajęć
     
   

Profilaktyka zachorowań na grypę

   

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ „ MOJEJ BIAŁO-CZERWONEJ CHWAŁA” dla uczniów ZSR-B w Lesznie + karta zgłoszeniowa

    Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży - wersja dla ucznia
   

Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży

    Kształtowanie postaw prospołecznych
   

Kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży

   

BIAŁO-CZERWONA I HYMN POLSKI. Promujemy szacunek dla flagi RP i hymnu narodowego

    Oferta edukacyjna - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
   

Doradztwo zawodowe

1. Plakat

2. Oferta zajęć

     

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej

    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
    Mobbing i bullying w szkole: charakterystyka zjawiska i program zapobiegania
   

Superwizja własnej pracy nauczyciela

6.

 

Walentynki - informacje dot. problematyki zakażeń HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową

   

Ogólnopolska kampania społeczna pn. „ Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość”

„Melanż. oczekiwania vs. rzeczywistość”– najważniejsze informacje o kampanii

    Uczniowie niesłyszący i słabo słyszący
    Strony z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie
    ore
    akademia nask
    edukator
    cybernauci
    saferINTERNET logo
     

 

 

Poradnik wolontariatu szkolnego

W sieci cyberprzemocy – informator – Urząd Miasta Leszna

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony