ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

Dokumenty szkolne

 

Statut

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W CZASIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO LUB ZDALNEGO

ZARZĄDZENIE  ZSR-B/021-21/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczo- Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie z 26 października 2020r. w sprawie zmiany trybu nauczania na zdalne w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych.

Zarządzenie Nr ZSR-B/021-16/2020  Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych  w Lesznie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie:  regulaminu określającego zasady funkcjonowania szkoły ZSRB Leszno związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

Wytyczne dla uczniów

Wytyczne dla nauczycieli/pracowników

Wytyczne dla osób postronnych

Wytyczne dla mieszkańców internatu 

Wytyczne dla  korzystających z biblioteki szkolnej

Wytyczne dla korzystających ze stołówki szkolnej  

Rekrutacja na rok 2020/2021

 Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

Program wychowawczo-profilaktyczny

Załącznik do programu 

Regulamin Rady Rodziców

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

Kalendarz roku szkolnego
Wykaz podręczników
 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego i Program Realizacji Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2019/2020

Regulamin Internatu

Kwestionariusz wraz z wnioskiem dla kandydatów do Internatu
Rezygnacja z zakwaterowania w Internacie

Regulamin Studniówki

Do pobrania:

Logotyp ZSR-B

Logotyp Stowarzyszenia Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej