Godło Polski

      herb Leszna

  logo stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         info

 

Konsultacje

Informacja dla absolwentów

 

 

 

Egzamin maturalny

Opracowano na podstawie dokumentu:

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018 r. składa dyrektora szkoły:

  1. deklarację wstępną do 30 września 2017 r.
  2. deklarację ostateczną do 7 lutego 2018 r.

Uwaga!

  1. po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
  2. dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją: do 30 września 2017 r. (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2018 roku)

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. matematyka

c. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)

W części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, matematyka,wiedza o społeczeństwie

(pełna lista przedmiotów jest podana w dokumencie: INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 umieszczonego na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu)

(Uczeń/absolwent może … przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych )

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, … jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO

 Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Do 10 lipca do godziny 14:00 można składać w sekretariacie „A” pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Egzaminy maturalne (poprawkowe) w ZSR-B

- egzaminy pisemne – 22 sierpnia 2017 (wtorek), godzina 9:00

- egzamin ustny – 23 sierpnia 2017 (środa) , godzina 9:00

Egzaminy  w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych z podziałem na sale - maj 2017

Zdający jest zobowiązany zgłosić się na egzamin godzinę przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym.

Przedmiot data dzień tygodnia godzina   sala formuła poziom zdający
                         
Język polski 4 maja czwartek 9:00 1. s. gimnastyczna N PP TAK TŻiUG TR TB ZUL
                         
Język polski 4 maja czwartek 14:00 1. A403 N PR TAK TR TB    
                         
                         
Matematyka 5 maja piątek 9:00 1. s. gimnastyczna N PP TAK TŻiUG TR TB ZUL
2. stołówka S PP ZUL        
                         
Język angielski 8 maja poniedziałek 9:00 1. A403 N PP TB        
2. H102 N PP TAK TR ZUL    
3. A304 N PP TŻiUG        
4. H101 S PP ZUL        
                         
Język angielski 8 maja poniedziałek 14:00 1. A403 N PR TAK TŻiUG TR TB ZUL
                         
Matematyka 9 maja wtorek 9:00 1. A403 N PR TAK TŻiUG TB    
                         
WOS 10 maja środa 09:00 1. A403 N PR TŻiUG TB      
                         
Ustny j. polski 10 maja środa 13:15   A106   Małgorzata Marcinkowska  
Ustny j. polski 10 maja środa 13:15   A304   Karina Nowak-Płonka    
                         
Język niemiecki 11 maja czwartek 9:00 1. A403 N PP TAK TŻiUG TB ZUL  
                         
Język niemiecki 11 maja czwartek 14:00 1. A403 N PR TAK TŻiUG TB    
                         
Ustny j. polski 11 maja czwartek 13:15   A106   Małgorzata Marcinkowska  
Ustny j. polski 11 maja czwartek 13:15   A304   Karina Nowak-Płonka    
Ustny j. angielski 11 maja czwartek 14:00   A301   Grzegorz Zielinski    
                         
Biologia 12 maja piątek 9:00 1. A403 N PR TŻiUG TR TB    
S PP ZUL        
                         
Ustny j. polski 12 maja poniedziałek 13:15   A304   Karina Nowak-Płonka    
                         
Historia 15 maja poniedziałek 9:00 1. A403 N PR TR TB ZUL    
                         
Ustny j. polski 15 maja poniedziałek 13:15   A106   Małgorzata Marcinkowska  
Ustny j. angielski 15 maja poniedziałek 14:00   A301   Grzegorz Zielinski    
Ustny j. angielski 15 maja poniedziałek 14:00   A304   Paulina Grzesiak    
                         
Chemia 16 maja wtorek 9:00 1. A403 N PR TŻiUG        
            S PR ZUL        
            S PP ZUL        
                         
Geografia 16 maja wtorek 14:00 1. A403 N PR TAK TR TB    
                         
Ustny j. angielski 16 maja wtorek 14:00   A301   Grzegorz Zielinski    
Ustny j. angielski 16 maja wtorek 14:00   A304   Paulina Grzesiak    
                         
                         
Ustny j. angielski 17 maja środa 14:00   A304   Joanna Pełka      
Ustny j. niemiecki 17 maja środa 14:00   A301   Jankowiak Agnieszka    
Ustny j. niemiecki 17 maja środa 15:15   A301   Kokocińska Justyna    
                         
Fizyka 18 maja czwartek 09:00 1. A403 N PR TAK TB ZUL    
                         
Ustny j. angielski 18 maja czwartek 14:00   A304   Julia Antkowiak      
                         
Poziom PP poziom podstawowy                  
  PR poziom rozszerzony                  
Formuła N Matura w "nowej" formule                
  S Matura w "starej" formule                  
                         
  ZUL absolwencji z ubiegłych lat                

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony