ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

SZKOŁA

To miejsce, gdzie znajdują się informacje o szkole w tym: staut, kadra dokumenty szkolne i inne.

RODZICE

Drodzy rodzice to specjalnie dla was dedykowane miejsce gdzie są mn.

UCZNIOWIE

Witaj uczniu tu znajdziesz wszystko czego możesz szukać na stronie.

Egzamin maturalny

Uwaga!

Do 7 lutego 2020 r. można dokonywać zmian w deklaracjach maturalnych.

Matura 2019

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w ZSR-B zostały wywieszone w gablocie na I piętrze w budynku F.

5 marca 2019 r.

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Dostosowania warunków i form