srebrne technikum 2019 

       Godło Polski

      herb Leszna

  logo stowarzyszenia

 

moodlelogo

Spis treści

TECHNIK BUDOWNICTWA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany

do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;

2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;

3) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

4) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;

5) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

w pełnej sprawności technicznej;

6) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych;

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony