srebrne technikum 2019 

       Godło Polski

      herb Leszna

  logo stowarzyszenia

 

moodlelogo

Spis treści

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie

powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

3) montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót

wykończeniowych;

4) koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót

wykończeniowych;

5) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach

budowlanych;

6) sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony