srebrne technikum 2019 

       Godło Polski

      herb Leszna

  logo stowarzyszenia

 

moodlelogo

  1. Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły(gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, technikum, liceum);
  2. Zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
  3. jedno zdjęcie i podanie z kwestionariuszem osobowym ( do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj )

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony