ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

Wymagane dokumenty

  1. Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły(gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, technikum, liceum);
  2. Zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
  3. jedno zdjęcie i podanie z kwestionariuszem osobowym ( do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj )