ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

SZKOŁA

To miejsce, gdzie znajdują się informacje o szkole w tym: staut, kadra dokumenty szkolne i inne.

RODZICE

Drodzy rodzice to specjalnie dla was dedykowane miejsce gdzie są mn.

UCZNIOWIE

Witaj uczniu tu znajdziesz wszystko czego możesz szukać na stronie.

Wymagane dokumenty

  1. Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły(gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, technikum, liceum);
  2. Zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
  3. jedno zdjęcie i podanie z kwestionariuszem osobowym ( do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj )