ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

Technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją architektoniczną i elementami aranżacji wnętrz

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji BUD.11 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych do:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

W zakresie kwalifikacji BUD.25 – Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych

w budownictwie do:

1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie;

3) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;

4) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Celem innowacji jest rozszerzenie treści programowych z zakresu przedmiotów: rysunek techniczny,

dokumentacja budowlana oraz posługiwanie się dokumentacją budowlaną z jednoczesnym nabyciem nowej, ponadprogramowej wiedzy i umiejętności, w szczególności:

- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw projektowania architektonicznego;

- poznanie i analizowanie źródeł informacji w procesie projektowym;

- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw projektowania i aranżacji wnętrz oraz zasad funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wnętrzach;

- poznanie różnorodnych materiałów wykończeniowych;

- umiejętność doboru kolorystki wnętrz;

- umiejętność prawidłowego czytania dokumentacji projektowej;

- rozbudzanie twórczej postawy, pobudzanie do aktywności intelektualnej i kreatywności;

- umiejętność analizowania, argumentowania i interpretacja zastosowanych rozwiązań projektowych;