ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

SZKOŁA

To miejsce, gdzie znajdują się informacje o szkole w tym: staut, kadra dokumenty szkolne i inne.

RODZICE

Drodzy rodzice to specjalnie dla was dedykowane miejsce gdzie są mn.

UCZNIOWIE

Witaj uczniu tu znajdziesz wszystko czego możesz szukać na stronie.

Pracownia budowlana

PRACOWNIA ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

mieści się w jednym z naszych budynków na terenie szkoły, tu uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo-

Budowlanych odbywają praktyczną naukę zawodu ( zajęcia praktyczne) w celu zdobycia wiedzy i

umiejętności niezbędnych dla danego zawodu, a co najważniejsze to tu przygotowują się do jak

najlepszego zdania egzaminów zawodowych w następujących zawodach:

- Technik Budownictwa (w zakresie kwalifikacji: B.18: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,

B.33: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, B.30: Sporządzanie kosztorysów oraz

przygotowanie dokumentacji przetargowej)

- oraz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (w zakresie kwalifikacji:

B.5:Montaż systemów suchej zabudowy, B.6: Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich, B.7:

Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych).

Oprócz czterech pracowni budowlanych, znajduje się tu również pracownia stolarska, w której

uczniowie uczący się zawodu Stolarz mimo praktyk odbywających się u pracodawcy bardzo często

wykonują ćwiczenia z obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Ponadto w Pracowni

Ćwiczeń Praktycznych odbywają się bardzo często konkursy, zawody oraz szkolenia i

konferencje ściśle powiązane z nauczanymi zawodami kierunków budowlanych.

p.budowlana1p.budowlana2p.budowlana3p.budowlana4p.budowlana5p.budowlana6p.budowlana7p.budowlana8p.budowlana9p.budowlana10p.budowlana12p.budowlana11