ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

Pracownia budowlana

PRACOWNIA BUDOWLANA

Pracownia Budowlana mieści się w najnowszym budynku kompleksu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych.

W pięciu, bogato wyposażonych, pracowniach prowadzone są zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego z uczniami kształcącymi się w zawodach budowlanych:

- technik budownictwa;

- technik robót wykończeniowych w budownictwie;

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

- monter stolarki budowlanej;

- stolarz;

- murarz-tynkarz.

Pracownie są przystosowane do wykonywania ćwiczeń z zakresu robót budowlanych, wykończeniowych, obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych.

Pracownia Budowlana jest częścią ośrodka egzaminacyjnego ZSR-B, w którym przeprowadzane są części praktyczne egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla w/w zawodów.

Ponadto w Pracowni Budowlanej odbywają się bardzo często konkursy, turnieje oraz szkolenia i konferencje ściśle powiązane z nauczanymi zawodami branży budowlanej.

p.budowlana1p.budowlana2p.budowlana3p.budowlana4p.budowlana5p.budowlana6p.budowlana7p.budowlana8p.budowlana9p.budowlana10p.budowlana12p.budowlana11