srebrne technikum 2019 

       Godło Polski

      herb Leszna

  logo stowarzyszenia

 

moodlelogo

PRACOWNIA ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

mieści się w jednym z naszych budynków na terenie szkoły, tu uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo-

Budowlanych odbywają praktyczną naukę zawodu ( zajęcia praktyczne) w celu zdobycia wiedzy i

umiejętności niezbędnych dla danego zawodu, a co najważniejsze to tu przygotowują się do jak

najlepszego zdania egzaminów zawodowych w następujących zawodach:

- Technik Budownictwa (w zakresie kwalifikacji: B.18: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,

B.33: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, B.30: Sporządzanie kosztorysów oraz

przygotowanie dokumentacji przetargowej)

- oraz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (w zakresie kwalifikacji:

B.5:Montaż systemów suchej zabudowy, B.6: Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich, B.7:

Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych).

Oprócz czterech pracowni budowlanych, znajduje się tu również pracownia stolarska, w której

uczniowie uczący się zawodu Stolarz mimo praktyk odbywających się u pracodawcy bardzo często

wykonują ćwiczenia z obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Ponadto w Pracowni

Ćwiczeń Praktycznych odbywają się bardzo często konkursy, zawody oraz szkolenia i

konferencje ściśle powiązane z nauczanymi zawodami kierunków budowlanych.

p.budowlana1p.budowlana2p.budowlana3p.budowlana4p.budowlana5p.budowlana6p.budowlana7p.budowlana8p.budowlana9p.budowlana10p.budowlana12p.budowlana11

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony