ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

SZKOŁA

To miejsce, gdzie znajdują się informacje o szkole w tym: staut, kadra dokumenty szkolne i inne.

RODZICE

Drodzy rodzice to specjalnie dla was dedykowane miejsce gdzie są mn.

UCZNIOWIE

Witaj uczniu tu znajdziesz wszystko czego możesz szukać na stronie.

  •  oe.gif


Szkoła
jest placówką o bardzo dobrej bazie dydaktycznej i socjalnej dla uczniów. Przedmioty prowadzone są w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach. Uczniowie  mogą zamieszkać w internacie. Dla wszystkich uczniów według indywidualnego uznania funkcjonuje stołówka, w której można skorzystać ze śniadań, obiadów i kolacji.
 
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 

Technikum Nr 3

Dla absolwentów gimnazjum  

Dla absolwentów szkoły podstawowej

technik agrobiznesu NOWOŚĆ!

 

technik agrobiznesu NOWOŚĆ!

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 W zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;

2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;

3) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

4) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

 W zakresie kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie:

1) organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie;

2) organizowania i wykonywana prac związanych z przetwórstwem spożywczym;

3) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

  

technik budownictwa

 

technik budownictwa

   

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

 W zakresie kwalifikacji BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

2) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;

3) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych;

4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

5) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

technik architektury krajobrazu

technik architektury krajobrazu

   

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 W zakresie kwalifikacji OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu:

1) dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;

2) opracowania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu;

3) urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

 W zakresie kwalifikacji OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu:

1) dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni;

2) opracowania projektów obiektów małej architektury krajobrazu;

3) budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki NOWOŚĆ!

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki NOWOŚĆ!

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie:

1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

4) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

 W zakresie kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie:

1) użytkowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie;

2) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych

technik ogrodnik

technik ogrodnik

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 W zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;

2) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;

3) prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

W zakresie kwalifikacji OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych:

1) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich;

2) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych;

3) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych.

technik robót wykończeniowych w budownictwie NOWOŚĆ!

technik robót wykończeniowych w budownictwie NOWOŚĆ!

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 W zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

 W zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:

1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie;

3) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;

4) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

technik rolnik

technik rolnik

   

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;

2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;

3) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

4) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

W zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:

1) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej;

2) organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.

technik weterynarii

technik weterynarii

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 W zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt:

1) prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych;

2) wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń.

W zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych:

1) wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt;

2) wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych

   

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 W zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

1) oceny jakości surowca;

2) przechowywania żywności;

3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;

4) obsługi sprzętu gastronomicznego;

5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;

6) wydawania dań.

 W zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

1) oceniania jakości żywności;

2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;

3) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;

4) wykonywania usług gastronomicznych;

5) ekspedycji potraw i napojów.

 

Branżowa Szkoła Nr 3

Dla absolwentów gimnazjum   Dla absolwentów szkoły podstawowej

 monter stolarki budowlanej NOWOŚĆ!

 monter stolarki budowlanej NOWOŚĆ!

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter stolarki budowlanej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej:

1) montowania, demontowania i naprawy okien zewnętrznych i drzwi balkonowych

2) montowania, demontowania i naprawy okien dachowych i włazów stropowych;

3) montowania, demontowania i naprawy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

4) montowania, demontowania i naprawy bram;

5) montowania, demontowania i naprawy systemów osłon okiennych i drzwiowych.

 mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

 mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie:

1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

4) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

murarz - tynkarz

murarz - tynkarz

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

ogrodnik

ogrodnik

   

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;

2) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;

3) prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

rolnik

rolnik

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;

2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;

3) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

4) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

stolarz

stolarz

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności stolarskich;

2) wykonywania prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

3) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie;

4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie przetwórstwa drzewnego;

5) wykonywania prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

6) wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

 

Do rekrutacji

  1. Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych
  2. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym - rok szkolny 2019/2020 (Załącznik Nr 1 do regulaminu)