srebrne technikum 2019 

       Godło Polski

      herb Leszna

  logo stowarzyszenia

 

moodlelogo

Fundusze Europejskie - 2019

Zajęcia przygotowania językowego w każdej z grup rozpoczęły się od rozwiązania testu poziomu znajomości języka angielskiego ( English Screening Assessment ) oraz jego ewaluacji. Podstawowym założeniem zajęć jest ćwiczenie konwersacji w języku angielskim w oparciu o zakres języka codziennego oraz poznanie i ugruntowanie zakresu słownictwa branżowego. Na kolejnych zajęciach uczniowie pracują na materiałach zakupionych z funduszy zeszłorocznego projektu mobilnościowego. ( rozmówek , pozycji książkowych w języku angielskim ). Na koniec cyklu zajęć zostanie dokonana kontrola przyrostu wiedzy (uczniowie wypełnią dokumenty: Europass CV i Europass Paszport Językowy). Ostatnim elementem będzie ewaluacja zajęć przez uczestników projektu.

Oprac. K. Sprengel

jezyk1901jezyk1902

sa 1sa 2sa 4

sa 3

Zgodnie z założeniami projektu na 3 miesiące przed wyjazdem na 2 tygodniowy staż do Grecji zakwalifikowani uczniowie oraz uczniowie z list rezerwowych w kierunkach zawodowych: technik weterynarii, technik rolnik oraz technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik rozpoczęli cykl zajęć przygotowujących ich do mobilności.Na początek - 31 stycznia 2019 - odbyło się spotkanie organizacyjne na którym poszczególne grupy zawodowe poznały lektorów języka angielskiego, założenia organizacyjne zajęć oraz planowany przebieg zajęć.

Oprac .K. Sprengel

jezyk1904jezyk1905

Zakończyła się rekrutacja uczniów klas w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu/technik ogrodnik oraz technik weterynarii na 2-tygodniowy wyjazd na staż do Grecji w maju 2019.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbyło się 7 listopada 2018.

Komisja rekrutacyjna rozpatrywała 86 wniosków uczniów z klas drugich i trzecich w ww. zawodach.

Ostateczny wynik rekrutacji jest następujący:

  1. Grupa zawodowa – technik rolnik – 22 osoby zakwalifikowane ( 18 osób z klasy III oraz 4 osoby z klasy II ) 5 osób rezerwowych ( 2 osoby z klasy III oraz 3 osoby z klasy II )

  1. Grupa zawodowa – technik weterynarii – 22 osoby zakwalifikowane ( 12 osób z klasy III oraz 10 osób z klasy II ) 5 osób rezerwowych ( 5 osób z klasy III )

  1. Grupa zawodowa – technik architektury krajobrazu/ technik ogrodnik – 20 osób zakwalifikowanych ( 6 osób z klasy III w zawodzie technik architektury krajobrazu, 8 osób z klasy II w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz 6 osób z klasy III w zawodzie technik ogrodnik) 2 osoby rezerwowe ( z klasy II w zawodzie technik architektury krajobrazu ).

W stażu łącznie uczestniczyć będzie 64 uczniów.

Uczniowie zakwalifikowani i rezerwowi uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu tj. w zajęciach języka angielskiego i podstaw języka greckiego, w zajęciach przygotowania kulturowego i pedagogicznego.

Zajęcia te rozpoczną się na 3 miesiące przed wyjazdem.

Dnia 16 listopada 2018 odbyło się spotkanie organizacyjne z 64 – osobową grupą młodzieży zakwalifikowaną na wyjazd do Grecji na 2-tygodniowy staż w maju 2019 roku. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie z list rezerwowych. Uczniom niepełnoletnim towarzyszyli rodzice. Na spotkaniu tym Pani Magdalena Michnowicz, przedstawicielka firmy współzarządzającej projektem, zapoznała uczniów z celami mobilności oraz wszelkimi informacjami związanymi z etapem przygotowawczym uczniów przed wyjazdem, w trakcie stażu i po powrocie.

Drugim ważnym elementem spotkania było zapoznanie uczniów z dokumentacją projektową POWER VET a następnie dokonywanie jej podpisów. Uczniowie wypełniali również ankietę dotyczącą wyjazdu na projekt: NOWE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI STAŻOM ZAGRANICZNYM.

Młodzież poznała opiekunów, którzy pojadą z nimi w maju na staż. Będą to:p. Monika Krzyślak, p. Renata Ignaszewska, p. Iwona Maciejewska-Kępińska, p. Edyta Starkbauer oraz p. Grzegorz Zielinski. Pilotem podczas podróży i podczas stażu będzie p. Magdalena Michnowicz.

PowiększPowiększPowiększ

Nabór

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony