Godło Polski

      herb Leszna

  logo stowarzyszenia

 

moodlelogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         info

 

Egzamin maturalny 2019

Dyplomy

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

 

 

 

 

 

Fundusze Europejskie - 2019

Dnia 16 listopada 2018 odbyło się spotkanie organizacyjne z 64 – osobową grupą młodzieży zakwalifikowaną na wyjazd do Grecji na 2-tygodniowy staż w maju 2019 roku. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie z list rezerwowych. Uczniom niepełnoletnim towarzyszyli rodzice. Na spotkaniu tym Pani Magdalena Michnowicz, przedstawicielka firmy współzarządzającej projektem, zapoznała uczniów z celami mobilności oraz wszelkimi informacjami związanymi z etapem przygotowawczym uczniów przed wyjazdem, w trakcie stażu i po powrocie.

Drugim ważnym elementem spotkania było zapoznanie uczniów z dokumentacją projektową POWER VET a następnie dokonywanie jej podpisów. Uczniowie wypełniali również ankietę dotyczącą wyjazdu na projekt: NOWE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI STAŻOM ZAGRANICZNYM.

Młodzież poznała opiekunów, którzy pojadą z nimi w maju na staż. Będą to:p. Monika Krzyślak, p. Renata Ignaszewska, p. Iwona Maciejewska-Kępińska, p. Edyta Starkbauer oraz p. Grzegorz Zielinski. Pilotem podczas podróży i podczas stażu będzie p. Magdalena Michnowicz.

PowiększPowiększPowiększ

Zakończyła się rekrutacja uczniów klas w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu/technik ogrodnik oraz technik weterynarii na 2-tygodniowy wyjazd na staż do Grecji w maju 2019.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbyło się 7 listopada 2018.

Komisja rekrutacyjna rozpatrywała 86 wniosków uczniów z klas drugich i trzecich w ww. zawodach.

Ostateczny wynik rekrutacji jest następujący:

  1. Grupa zawodowa – technik rolnik – 22 osoby zakwalifikowane ( 18 osób z klasy III oraz 4 osoby z klasy II ) 5 osób rezerwowych ( 2 osoby z klasy III oraz 3 osoby z klasy II )

  1. Grupa zawodowa – technik weterynarii – 22 osoby zakwalifikowane ( 12 osób z klasy III oraz 10 osób z klasy II ) 5 osób rezerwowych ( 5 osób z klasy III )

  1. Grupa zawodowa – technik architektury krajobrazu/ technik ogrodnik – 20 osób zakwalifikowanych ( 6 osób z klasy III w zawodzie technik architektury krajobrazu, 8 osób z klasy II w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz 6 osób z klasy III w zawodzie technik ogrodnik) 2 osoby rezerwowe ( z klasy II w zawodzie technik architektury krajobrazu ).

W stażu łącznie uczestniczyć będzie 64 uczniów.

Uczniowie zakwalifikowani i rezerwowi uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu tj. w zajęciach języka angielskiego i podstaw języka greckiego, w zajęciach przygotowania kulturowego i pedagogicznego.

Zajęcia te rozpoczną się na 3 miesiące przed wyjazdem.

Nabór

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony