ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

Fundusze Europejskie - 2019

Certyfikaty mobilności rozdane

W upalny piątek 21 czerwca 2019 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu mobilności na 2-tygodniowy staż do Grecji uczniów ZSR-B w Lesznie - zgodnie z założeniami projektu POWER VET 2018-1-PL01-KA102-049431.

W uroczystości, oprócz uczestników mobilności i osób zaangażowanych w jej organizowanie brali udział: opiekunowie wyjazdu, naczelnik Wydziału Edukacji w Lesznie- Pan Lucjan Rosiak oraz redaktor naczelny ABC – Pan Antoni Neczyński.

Najważniejszym elementem uroczystości było rozdanie certyfikatów potwierdzających przez organizację wysyłającą oraz przyjmującą odbycia stażu zgodnie z zaplanowanym programem praktyk. Podczas spotkania uczniowie relacjonowali przebieg swojego stażu w poszczególnych grupach zawodowych tj. w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik. Realizację projektu podsumowały również: Pani Magdalena Michnowicz – pilot, koordynator z ramienia firmy współzarządzającej oraz Pani Adrianna Urbanowska – kierownik wycieczki z ramienia ZSR-B w Lesznie. Uczniowie w krótkich komentarzach podkreślali zasadność organizowania tego typu wyjazdów – i wskazywali dobre strony tj. poznanie kultury innego narodu, zwiedzanie znanych miejsc oraz realizowanie praktyk i poznanie specyfiki pracy w poszczególnych zawodach. To nie była sucha teoria – wskazywali uczestnicy, doświadczenia wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.

PowiększPowiększPowiększ

Czytaj więcej: Certyfikaty mobilności rozdane

Dwutygodniowy staż w Grecji....

Od 13 do 24 maja 64 osobowa grupa młodzieży przebywała na stażu zagranicznym w Grecji. Tym razem w wyjeździe uczestniczyli uczniowie kierunków: technik rolnik, technik weterynarz, technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu. Po prawie 30 godzinnej podróży dotarliśmy do hotelu Golden Sun w miejscowości Nea Mesagala. W trakcie naszego pobytu mieliśmy okazję uczestniczyć w praktykach wyjazdowych w różnych zakładach pracy. Weterynarze pracowali przy koniach, odwiedzili klinikę weterynaryjną, pracowali ze zwierzętami w gospodarstwie agroturystycznym oraz mieli spotkanie z miejscowymi weterynarzami. Rolnicy pracowali w szklarni, byli na plantacji orzecha, brzoskwini oraz kiwii a także w gospodarstwie agroturystycznym. Natomiast ogrodnicy wraz z architektami krajobrazu pracowali w szklarni, odwiedzili plantacje kiwii oraz pracowali na terenie hotelu. Wszystkie grupy miały też okazję odwiedzić uczelnie kształcące w ich zawodach i dowiedzieć się jak wygląda system nauczania w Grecji. W czasie wolnym było nam dane zwiedzić ciekawe miejsca: stare miasto Panteleimon, miasteczko Platamonas, wąwóz rzeki Enipeas, wyspa Skiathos, ruiny zamku w Platamonas oraz Meteory. W trakcie naszego pobytu nie było czasu na nudę. Mieliśmy wieczór karaoke, dyskotekę, uczestniczyliśmy w grze miejskiej co pozwoliło nam lepiej poznać kulturę grecką. Uczyliśmy się tańców greckich, spacerowaliśmy oraz plażowaliśmy. Z wielkim bagażem doświadczeń wróciliśmy do Polski.

PowiększPowiększPowiększPowiększ

Czytaj więcej: Dwutygodniowy staż w Grecji....

Pierwszy tydzień w Grecji...

Tydzień w Grecji za nami. Dużo się w tym czasie wydarzyło. Odwiedziliśmy szkoły i uczelnie, pracowaliśmy w szklarni, na plantacji orzecha oraz przy zwierzętach. Po pracy mieliśmy okazję troszkę pozwiedzać. Byliśmy w miasteczku Platamonas, w Starym Panteleimonie, w winiarni Adamos w miejscowości Kitros, na Meteorach i na wyspie Skiathos. Wieczorami mieliśmy czas na integrację- gra w siatkówkę, karaoke oraz relaks na plaży.

A week in Greece behind us... there were a lot of things to do, we visited schools and universities, we worked a lot in a greenhouse, on a walnut plantation and on animals farm.. after work we had an opportunity to visit lots of interesting places, such as: Platamonas town, Old Pantaleymon - the Hills of Olimp, the winery of Adamos in Kitros, The meteora rock formation and on the Islandia of Sciathos and finally, at night we integrated while playing futball, volleyball and Cooperating in
different erasmus project ...

Grecja1905Grecja1907Grecja1909Grecja1906

Grecja1910Grecja1911

 

Pojechali szukać słońca w Grecji

W niedzielny deszczowy poranek 12 maja 2019 64-osobowa grupa młodzieży naszej szkoły wraz z 6-osobowym składem opiekunów wyruszyła autokarem w 30-godzinną podróż do Grecji. Uczniowie w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik oraz technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik w okresie najbliższych dwóch tygodni odbędą staż zagraniczny w greckich przedsiębiorstwach w ww. branżach dzięki współpracy szkoły z grecką jednostką edukacyjną: Golden Sun Mobility Center w Patamonas w rejonie Riwiery Olimpijskiej. Mobilność młodzieży mogła się odbyć dzięki pozyskaniu przez szkołę funduszy w ramach umowy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego na zasadach Erasmus+. Obecnie, 13 maja 2019 ok. godziny 11.00 przekroczyli szczęśliwie granicę i wjechali do Grecji - niebawem dojadą do celu.
To już drugi wyjazd młodzieży na staż do Grecji. Rok temu 44 osobowa grupa w zawodach technik budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła tam 3-tygodniowy staż.

Oprac. K. Sprengel

Grecja1902Grecja1903

Czytaj więcej: Pojechali szukać słońca w Grecji

Uczniowie przygotowani do wyjazdu na staż

W dni otwarte szkoły, tj. 6 i 13 kwietnia 2019 miały miejsce zajęcia z przygotowania kulturowego, na których uczniowie poznali bogatą kulturę Grecji, regionu do którego jadą oraz zwyczaje panujące w południowych krajach Europy. W czwartek, 11 kwietnia odbyły się zajęcia z przygotowania pedagogicznego, na których uczniowie poznali zasady zachowania się w podróży i w innym państwie europejskim oraz zapoznali się z regulaminem stażu. Cykl spotkań przygotowujących do wyjazdu zakończył się zajęciami z podstaw języka greckiego. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie zostali przygotowani do mobilności. Wysiłek się opłacił – za 2 tygodnie tj. 12 maja 2019 nadejdzie czas wyjazdu - teraz tylko należy kompletować bagaż i punktualnie wstawić się na zbiórkę w szkole przed wyjazdem.

Oprac. K. Sprengel

Fundusze1901Fundusze1902Fundusze1903Fundusze1904Fundusze1905Fundusze1906Fundusze1907Fundusze1908