info

Wyniki egzaminów

Plan zajęć KKZ – R.16

W upalny piątek 21 czerwca 2019 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu mobilności na 2-tygodniowy staż do Grecji uczniów ZSR-B w Lesznie - zgodnie z założeniami projektu POWER VET 2018-1-PL01-KA102-049431.

W uroczystości, oprócz uczestników mobilności i osób zaangażowanych w jej organizowanie brali udział: opiekunowie wyjazdu, naczelnik Wydziału Edukacji w Lesznie- Pan Lucjan Rosiak oraz redaktor naczelny ABC – Pan Antoni Neczyński.

Najważniejszym elementem uroczystości było rozdanie certyfikatów potwierdzających przez organizację wysyłającą oraz przyjmującą odbycia stażu zgodnie z zaplanowanym programem praktyk. Podczas spotkania uczniowie relacjonowali przebieg swojego stażu w poszczególnych grupach zawodowych tj. w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik. Realizację projektu podsumowały również: Pani Magdalena Michnowicz – pilot, koordynator z ramienia firmy współzarządzającej oraz Pani Adrianna Urbanowska – kierownik wycieczki z ramienia ZSR-B w Lesznie. Uczniowie w krótkich komentarzach podkreślali zasadność organizowania tego typu wyjazdów – i wskazywali dobre strony tj. poznanie kultury innego narodu, zwiedzanie znanych miejsc oraz realizowanie praktyk i poznanie specyfiki pracy w poszczególnych zawodach. To nie była sucha teoria – wskazywali uczestnicy, doświadczenia wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.

PowiększPowiększPowiększ

PowiększPowiększPowiększ

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony