ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

SZKOŁA

To miejsce, gdzie znajdują się informacje o szkole w tym: staut, kadra dokumenty szkolne i inne.

RODZICE

Drodzy rodzice to specjalnie dla was dedykowane miejsce gdzie są mn.

UCZNIOWIE

Witaj uczniu tu znajdziesz wszystko czego możesz szukać na stronie.

Certyfikaty mobilności rozdane

W upalny piątek 21 czerwca 2019 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu mobilności na 2-tygodniowy staż do Grecji uczniów ZSR-B w Lesznie - zgodnie z założeniami projektu POWER VET 2018-1-PL01-KA102-049431.

W uroczystości, oprócz uczestników mobilności i osób zaangażowanych w jej organizowanie brali udział: opiekunowie wyjazdu, naczelnik Wydziału Edukacji w Lesznie- Pan Lucjan Rosiak oraz redaktor naczelny ABC – Pan Antoni Neczyński.

Najważniejszym elementem uroczystości było rozdanie certyfikatów potwierdzających przez organizację wysyłającą oraz przyjmującą odbycia stażu zgodnie z zaplanowanym programem praktyk. Podczas spotkania uczniowie relacjonowali przebieg swojego stażu w poszczególnych grupach zawodowych tj. w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik, technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik. Realizację projektu podsumowały również: Pani Magdalena Michnowicz – pilot, koordynator z ramienia firmy współzarządzającej oraz Pani Adrianna Urbanowska – kierownik wycieczki z ramienia ZSR-B w Lesznie. Uczniowie w krótkich komentarzach podkreślali zasadność organizowania tego typu wyjazdów – i wskazywali dobre strony tj. poznanie kultury innego narodu, zwiedzanie znanych miejsc oraz realizowanie praktyk i poznanie specyfiki pracy w poszczególnych zawodach. To nie była sucha teoria – wskazywali uczestnicy, doświadczenia wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.

PowiększPowiększPowiększ

PowiększPowiększPowiększ