Godło Polski

      herb Leszna

  logo stowarzyszenia

 

moodlelogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         info

 

Egzamin maturalny 2019

Dyplomy

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

 

 

 

 

 

Patronat naukowy

Klasa 3 TŻiUG uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Młodzież została przywitana bardzo serdecznie w murach uczelni przez pracowników Katedry Technologii Żywności. Uczestniczyła w wykładzie na temat mrożonych deserów mlecznych, a następnie w ćwiczeniach laboratoryjnych gdzie w praktyce dokonano oceny tekstury żywności na przykładzie jogurtów i oceny barwy żywności na przykładzie owoców cytrusowych. W ramach zwiedzania kompleksu uniwersyteckiego młodzież zwiedziła poszczególne instytuty uczelni.
Oprac. H. Marcinkowska-Kiełbasiewicz

 

poz1801

Zespół Szkół Rolniczo - Budowlanych w Lesznie zawarł porozumienie na rok szkolny 2018-2019 o sprawowaniu patronatu naukowego pomiędzy Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Porozumienie określa zakres i warunki współpracy w obszarze działalności edukacyjnej i promocyjnej. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obejmuje na mocy Porozumienia, honorowy patronat nad uczniami Zespołu Szkół Rolniczo–Budowlanych w Lesznie w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Odbyły się już dwa spotkania kl. IV i III w ww. zawodzie, organizowane na terenie Uczelni w Poznaniu. Przewiduje się kolejne. Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych mają okazję bezpośrednio uczestniczyć w wykładach, ćwiczeniach i innych zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Mogą także uczestniczyć w dodatkowych otwartych wykładach i innych zajęciach dydaktycznych z wykładowcami i studentami Uniwersytetu w Poznaniu. Wydaje się, że wykłady, ćwiczenia i inne zajęcia dydaktyczne, szczególnie bezpośrednio na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu w Uczelni, pozwolą uczniom Zespołu Szkół w Lesznie na bezpośrednie zapoznanie się z wybranymi elementami studiów, charakterem Uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami. To przedsmak przyszłych potencjalnych studiów.

Oprac. J. Barczyńska

UP1803

 

W dniu 08.11.2018 r. uczniowie kl. IV TŻ i UG uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Młodzież została przywitana przez pracowników uczelni a następnie wysłuchała wykładu na temat „ Mleczne desery mrożone”. Miała miejsce również część laboratoryjna, gdzie uczniowie mieli okazję porównać teksturę jogurtu naturalnego i zagęszczonego oraz dokonać pomiaru natężenia barwy warzyw za pomocą spektrofotometru. Ostatnim punktem programu było przejście po uczelni i campusie.
Oprac. J.Barczyńska

UP1801UP1802UP1804

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony