ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

SZKOŁA

To miejsce, gdzie znajdują się informacje o szkole w tym: staut, kadra dokumenty szkolne i inne.

RODZICE

Drodzy rodzice to specjalnie dla was dedykowane miejsce gdzie są mn.

UCZNIOWIE

Witaj uczniu tu znajdziesz wszystko czego możesz szukać na stronie.

Wycieczka dydaktyczna kl. II TŻ i UG oraz I ARŻ na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Klasa II TŻ i UG oraz część uczniów kl.I ARŻ w dniu 04.04.2019r. miała zorganizowaną wycieczkę dydaktyczną na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu .To już czwarte nasze spotkanie na Uczelni. Tym razem nasi uczniowie wysłuchali wykładu „ Zasady kreowania nowych produktów spożywczych” oraz uczestniczyli w kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych dotyczących wykrywania substancji hamujących w mleku. Młodzież dowiedziała się , że to substancje stanowiące bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumenta .Mogą to być m.in. pozostałości antybiotyków i innych leków, związki dodawane do mleka np. w celu zatuszowania jego złej jakości. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach. Przeprowadzili ćwiczenie „Wykrywanie zafałszowań mleka środkiem neutralizującym - jakościowe określanie węglanu sodowego w próbie mleka poprzez dodatek błękitu bromotymolowego.

W efekcie badania pojawiły się różne barwy, pierścienie wskaźnika. Mleko bez sody . –pierścień wskaźnika żółty, zdjęcie niżej. Ostatnim punktem programu było zwiedzenie Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności .Miłym akcentem zakończenia wizyty w Uniwersytecie Przyrodniczym było wręczenie przez Asystenta Uczelni -Certyfikatów uczestnictwa dla uczniów kl .IV i III TŻiUG ,którzy wcześniej brali udział w tego rodzaju zajęciach. To miła pamiątka dla uczniów, podsumowująca ich pierwsze doświadczenie z laboratoriów Uniwersytetu.
Oprac. Jadwiga Barczyńska

UP21901UP21902UP21903UP21904UP21906UP21905