info

Wyniki egzaminów

Plan zajęć KKZ – R.16

Klasa II TŻ i UG oraz część uczniów kl.I ARŻ w dniu 04.04.2019r. miała zorganizowaną wycieczkę dydaktyczną na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu .To już czwarte nasze spotkanie na Uczelni. Tym razem nasi uczniowie wysłuchali wykładu „ Zasady kreowania nowych produktów spożywczych” oraz uczestniczyli w kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych dotyczących wykrywania substancji hamujących w mleku. Młodzież dowiedziała się , że to substancje stanowiące bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumenta .Mogą to być m.in. pozostałości antybiotyków i innych leków, związki dodawane do mleka np. w celu zatuszowania jego złej jakości. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach. Przeprowadzili ćwiczenie „Wykrywanie zafałszowań mleka środkiem neutralizującym - jakościowe określanie węglanu sodowego w próbie mleka poprzez dodatek błękitu bromotymolowego.

W efekcie badania pojawiły się różne barwy, pierścienie wskaźnika. Mleko bez sody . –pierścień wskaźnika żółty, zdjęcie niżej. Ostatnim punktem programu było zwiedzenie Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności .Miłym akcentem zakończenia wizyty w Uniwersytecie Przyrodniczym było wręczenie przez Asystenta Uczelni -Certyfikatów uczestnictwa dla uczniów kl .IV i III TŻiUG ,którzy wcześniej brali udział w tego rodzaju zajęciach. To miła pamiątka dla uczniów, podsumowująca ich pierwsze doświadczenie z laboratoriów Uniwersytetu.
Oprac. Jadwiga Barczyńska

UP21901UP21902UP21903UP21904UP21906UP21905

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony