Godło Polski

      herb Leszna

  logo stowarzyszenia

 

moodlelogo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

SESJA STYCZEŃ-LUTY 2018 r.

CZĘŚĆ PISEMNA – wersja elektroniczna

11 stycznia 2018 r. (czwartek)

Godzina

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Sala

8.00

B.5 - Montaż systemów suchej zabudowy

F 208

B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

F 209

R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej

10.00

B.5 - Montaż systemów suchej zabudowy

F 208

R.5 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

F 209

R.9 - Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

12.00

B.6 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

F 208

B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót   budowlanych

F 209

R.10 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług

            weterynaryjnych

T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model D

10 stycznia 2018 r. (środa)

 

Godzina

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Nr sali

13.00

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

F 302

13.00

R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

F 302

9.00

R.9

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

F 301

9.00

R.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych   obiektów architektury krajobrazu

F 301

13.00

R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

F 302

13.00

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

F 301

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model DK

18 stycznia 2018 r. (czwartek)

 

Godzina

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Nr sali

15.00

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

F 208

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model W

Data

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Nr sali

27.01.2018 r.

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

PĆP

Grzybowo

10.02.2018 r.

R.10

Wykonywanie czynności pomocniczych

z zakresu usług weterynaryjnych

Klinika

12 – 13.02.

2018 r.

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

I-105

I-106

13 – 16.02. 2018 r.

B.5 Montaż systemów suchej zabudowy

 

I-104

Wykaz przyborów na egzamin zawodowy – nowa formuła

sesja czerwiec – lipiec 2017 r.

Część praktyczna:

B.33
Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, linijka.

R.9
Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty.

R.16
Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty.

R.21
Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, ołówek HB, gumka,
linijka 20 cm, ekierka, cyrkiel, temperówka, zestaw kredek ołówkowych – 12 kolorów, cienkopisy o gr. 0,5; 0,3; 0,2

R.22
Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, ołówek HB, gumka,
linijka 20 cm, ekierka, cyrkiel, temperówka, zestaw kredek ołówkowych – 12 kolorów, cienkopisy o gr. 0,5; 0,3; 0,2

T.15
Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, temperówka, linijka.

Dla pozostałych kwalifikacji – zdający przynoszą długopis z czarnym wkładem

Część pisemna:

dotyczy wszystkich kwalifikacji
Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty.

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO

SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2017 r.

Część pisemna – 20 czerwca 2017 r.

Godzina

Oznaczenie kwalifikacji – wersja arkusza

Numer sali

8.00

R.3 (Technikum) - elektroniczna

F 209

R.3 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) – elektroniczna

F 208

10.00

R.10 – elektroniczna

F 209

R.16 – elektroniczna (10 osób)

F 208

R.3 (KKZ) – papierowa

F 202

R.9 – papierowa

A 403

R.21 – papierowa

F 106

T.6 – papierowa

E 201

12.00

B.30 – elektroniczna (15 osób)

F 209

R.16 – elektroniczna (9 osób)

F 208

B. 6 – papierowa

F 202

R.16 (KKZ) – papierowa

B.33 – papierowa

E 201

R. 22 – papierowa

F 106

T.15 – papierowa

A 403

14.00

B.7 – elektroniczna

F 208

B.30 – elektroniczna (15 osób)

F 209

            Część praktyczna model D (dokumentacja) – 26 czerwca 2017 r.

 

Godzina

Oznaczenie kwalifikacji

Numer sali

9.00

R.9

A 403

R.21

F 106

13.00

B.33

E 201

R.16

F 202

R.22

F 106

T.15

A 403


Część praktyczna model DK (dokumentacja komputerowa) – 29 czerwca 2017 r.

 

Godzina

Oznaczenie kwalifikacji

Numer sali

9.00

B.30

F 209

15.00

 

 

Część praktyczna model W (wykonanie)

 

Data

Godziny rozpoczęcia zmian

Oznaczenie kwalifikacji

Sala / miejsce egzaminu

16.06.2017 r.

9.00 / 15.00

R.3

 

Leszno, ul. Osiecka 8

(PĆP Grzybowo)

17.06.2017 r.

9.00 / 15.00

19.06.2017 r.

9.00 / 15.00

26.06.2017 r.

9.00 / 15.00

R.3

Leszno, ul. Osiecka 8

(PĆP Grzybowo)

8.00 / 12.00

R.5

27.06.2017 r.

9.00 / 15.00

R.3

Leszno, ul. Osiecka 8

(PĆP Grzybowo)

9.00 / 15.00

B.6

Pracownia Budowlana

8.00 / 12.00 / 16.00

T.6

Pracownia Gastronomiczna

28.06.2017

9.00 / 15.00

R.3

Leszno, ul. Osiecka 8

(PĆP Grzybowo)

9.00 / 15.00

B.6

Pracownia Budowlana

8.00 / 12.00 / 16.00

T.6

Pracownia Gastronomiczna

29.06.2017 r.

9.00 / 15.00

R.3

Leszno, ul. Osiecka 8

(PĆP Grzybowo)

9.00 / 15.00

B.7

Pracownia Budowlana

8.00 / 12.00 / 16.00

R.10

Klinika Weterynaryjna

Leszno, ul. Kanałowa 12

30.06.2017 r.

9.00 / 15.00

R.3

Leszno, ul. Osiecka 8

(PĆP Grzybowo)

9.00

B.7

Pracownia Budowlana

8.00 / 12.00 / 16.00

R.10

Klinika Weterynaryjna

Leszno, ul. Kanałowa 12

1.07.2017 r.

9.00

R.3

Leszno, ul. Osiecka 8

(PĆP Grzybowo)

 

STARY EGZAMIN ZAWODOWY

ETAP PRAKTYCZNY (180 min.) – technik budownictwa, technik rolnik

13 czerwca 2017 r. – godz. 9.00

Sala nr 1 – A 304

WYKAZ PRZYBORÓW:                                   

Technik budownictwadługopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, ołówek, gumka,

                                        linijka, temperówka

Technik rolnik – długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka,

                             temperówka

UWAGA:

Zdający zgłasza się w ośrodku egzaminacyjnym 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Zdający zgłasza się na egzamin z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze zdjęciem).

Wykaz przyborów na egzamin zawodowy

sesja styczeń-luty 2017 r.

Część praktyczna:

B.33

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, linijka.

R.9

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty.

R.16

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty.

R.22

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, ołówek HB, gumka,

linijka 20 cm, ekierka, cyrkiel, kredki ołówkowe 12 kolorów, temperówka, cienkopisy o gr. 0,5; 0,3; 0,2

T.15

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, temperówka, linijka.

Dla pozostałych kwalifikacji – zdający przynoszą długopis z czarnym wkładem

Część pisemna:

dotyczy wszystkich kwalifikacji

Długopis z czarnym wkładem, kalkulator prosty

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony