ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji ROL.02 – Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych

w rolnictwie do:

1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

4) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

W zakresie kwalifikacji ROL.08 – Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie do:

1) użytkowania urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie;

2) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych