ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

Pracownie kierunków rolniczo-ogrodniczych

Pracownia Ćwiczeń Praktycznych w Grzybowie jest integralną częścią szkoły, funkcjonuje jako gospodarstwo pomocnicze, w którym uczniowie Technikum rolniczego, Technikum architektury krajobrazu i Technikum ogrodniczego oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie rolnik oraz ogrodnik odbywają zajęcia praktyczne w celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłym zawodzie.

grzybowo1505grzybowo1508grzybowo1515
Procesem wiodącym dla Pracowni Ćwiczeń Praktycznych jest proces dydaktyczny, który jest ściśle uzależniony od procesu produkcyjnego. Pracownia wyposażona jest w podstawowe maszyny do uprawy gleby, nawożenia organicznego i mineralnego, siewu i sadzenia, pielęgnacji i ochrony roślin, koszenia i zbioru zielonek a także do transportu ziemiopłodów, magazyny do przechowywania środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, płodów rolnych, warsztaty naprawcze, stację meteorologiczną, hotel dla owadów pożytecznych, poletka doświadczalne roślin rolniczych, stajnie z końmi , klasopracownię wyposażoną w materiały dydaktyczne, komputer, projektor multimedialny.

grzybowo1507grzybowo1509grzybowo1513

Wyposażenie naszej pracowni, bogate doświadczenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu, gwarantują wysoki poziom kształcenia oraz duże umiejętności zawodowe absolwentów naszej szkoły. Kierunek kształcenia i sposób prowadzenia praktycznej nauki zawodu zapewniają absolwentom naszej szkoły możliwość podjęcia dalszej nauki chociażby na wyższych uczelniach. Tym, którzy nie podejmują dalszej nauki, dają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W pracowni odbywają się również lekcje przyrody organizowane dla przedszkoli oraz szkół powiatu leszczyńskiego.

grzybowo1501grzybowo1502grzybowo1503

Spacer po sadzie i po ogrodach pracowni jest wspaniała lekcją dydaktyczną dla najmłodszych. Podczas spotkań w Pracowni mamy możliwość oprócz teoretycznej wiedzy możliwość zaprezentowania wielu warzyw, kwiatów oraz roślin ozdobnych. Wspaniała atmosfera podczas spotkań oraz uśmiech na twarzach najmłodszych jest dla nas bardzo ważna.
Istnieje również możliwość zorganizowania pikniku, przy ognisku.

grzybowo1514grzybowo1510grzybowo1512

Zapraszamy serdecznie