ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

Technik weterynarii

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji ROL.11 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt do:

1) prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych;

2) wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń.

W zakresie kwalifikacji ROL.12 – Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych do:

1) wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt;

2) wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.