ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

SZKOŁA

To miejsce, gdzie znajdują się informacje o szkole w tym: staut, kadra dokumenty szkolne i inne.

RODZICE

Drodzy rodzice to specjalnie dla was dedykowane miejsce gdzie są mn.

UCZNIOWIE

Witaj uczniu tu znajdziesz wszystko czego możesz szukać na stronie.

Oferta kursów kwalifikacyjnych

kursy kwalifikacyjne

Zawód kucharz

w zakresie kwalifikacji:

T 6: Przygotowanie potraw i napojów

Technik żywienia i usług gastronomicznych

w zakresie kwalifikacji:

T.6: Przygotowanie potraw i napojów

T.15: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik architektury krajobrazu

w zakresie kwalifikacji:

R.21: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury

R22: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją małej architektury krajobrazu

Rolnik

w zakresie kwalifikacji:

R.3:   Prowadzenie produkcji rolniczej

Technik rolnik

w zakresie kwalifikacji:

R.3:   Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Ogrodnik

w zakresie kwalifikacji:

R.5:   Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Technik ogrodnik

w zakresie kwalifikacji:

R.5:   Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

R.18: Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Murarz-tynkarz

w zakresie kwalifikacji:

B.18: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Technik budownictwa

w zakresie kwalifikacji:

B.18: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.33: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.30: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Stolarz

w zakresie kwalifikacji:

A.13: Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

w zakresie kwalifikacji:

B.5 :   Montaż systemów suchej zabudowy

B.6 :   Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.7 :   Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych